preloader

การตั้งค่า G-Sensor ในกล้องติดรถยนต์ by One Master

ฟังก์ชันสำคัญในกล้องติดรถยนต์ นอกจากการบันทึกเหตุการณ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญและให้ความอุ่นใจกับผู้เดินทางแล้ว G-Sensor คือฟังก์ชันหลักในกล้องที่หากผู้ใช้งานรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยการใช้งานกล้องติดรถยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุด

จีเซนเซอร์คือฟังก์ชันล็อกไฟล์วิดีโออัตโนมัติเมื่อมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้น โดยกล้องจะล็อกไฟล์ตามระดับของการตั้งค่าในฟังก์ชันนี้ โดยจะมีให้เลือกตั้งแต่ สูง – กลาง – ต่ำ โดยไฟล์ที่ล็อกจะขึ้นสัญลักษณ์รูปกุญแจ แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ที่ถูกล็อกอัตโนมัตินั่นเอง 

บางครั้งกล้องอาจจะขึ้นว่าเมมโมรี่การ์ดเต็ม ทั้งที่โดยปกติกล้องจะบันทึกวนทับอย่างสม่ำเสมอ อาจจะเกิดจากการตั้งค่า G-Sensor ที่เซนซิทีฟเกินไปสำหรับการใช้งาน หากตั้งค่าเป็น [สูง] แนะนำให้ลดระดับลงมาที่ [กลาง] หรือ [ต่ำ] หากตั้งค่าเป็นระดับ [กลาง] และยังมีปัญหาเดิมเกิดขึ้น แนะนำให้ตั้งค่าเป็น [ต่ำ]

หากไม่ต้องการให้มีการล็อกไฟล์ในเมมโมรี่การ์ด และต้องการให้กล้องบันทึกวนทับโดยไม่ล็อกไฟล์ให้เสียพื้นที่จัดเก็บ ก็สามารถปิดการใช้งานในโหมดตั้งค่าได้ โดยไม่แนะนำให้ตั้งค่า [สูง] เนื่องจากแม้จะเกิดการกระแทกไม่แรงมาก เช่น ตกหลุมบนถนน ขับทับลูกระนาด เซนเซอร์จะทำงานและล็อกไฟล์ที่ไม่จำเป็นและอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุจริงไว้จำนวนมาก ทำให้มีพื้นที่บันทึกวนทับน้อยลงและเหลือพื้นที่จัดเก็บไม่มากพอที่จะใช้งาน หรือทำให้เมมโมรี่การ์ดเต็มจนไม่สามารถบันทึกไฟล์ใหม่ได้ 

กล้องติดรถยนต์บางรุ่นอาจจะมีให้เลือกฟังก์ชันให้เปิด-ปิด การบันทึกวนทับ (Loop Recording) หากปิดเอาไว้จะทำให้ไม่สามารถบันทึกวนทับอัตโนมัติได้ และกล้องจะแจ้งว่าเมมโมรี่การ์ดเต็มเมื่อกล้องบันทึกไปจนเต็มความจุแล้ว แนะนำให้เปิดการบันทึกวนทับเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่านที่ต้องการใช้งานกล้องให้บันทึกวนทับไฟล์เก่าไปเรื่อยๆ เพื่อไม่ต้องมาลบไฟล์เองทุกครั้ง

การตรวจสอบในส่วนนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการขับขี่ของท่านเองมากที่สุด

Copy link
Powered by Social Snap