preloader

การเคลมสินค้า

Warranty Period

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

0
การรับประกันกล้อง
นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
0
การรับประกันอุปกรณ์เสริม
นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

Claim Process

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

01.

ลงทะเบียน

ลูกค้าลงทะเบียนแบบฟอร์มการเคลมสินค้า กรอกข้อมูลของลูกค้า และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

02.

ดำเนินการส่งสินค้า

ลูกค้าลงทะเบียนสินค้าแล้ว ดำเนินการส่งสินค้าเพื่อให้ทางบริษัทตรวจสอบ
- กรณีตรวจสอบผ่าน บริษัทจะส่งสินค้าใหม่กลับไปให้ลูกค้า
- กรณีตรวจสอบไม่ผ่าน บริษัทจะส่งสินค้าตัวเดิมกลับไปหาลูกค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  1. กรณีสินค้าชำรุดลูกค้าได้ทำการซ่อมสินค้าเองหรือมีการนำสินค้าไปใช้ผิดประเภทหรือใช้วิธี การติดตั้งสินค้าที่ผิดวิธีหรือเกิดอุบัติเหตุจากทางลูกค้าเอง ทางบริษัทไม่รับประกันทุกกรณี
  2. สินค้ามีการชำรุดเนื่องจากการขนส่งจากทางลูกค้ามายังบริษัท ทางบริษัทไม่รับรับประกันทุกกรณี
  3. อุปกรณ์ กล่อง ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  4. กรณีที่สินค้าส่งมาไม่มีปัญหาใดๆ ทางบริษัทจะส่งสินค้าตัวเดิมกลับไป
  5. กรณีลูกค้าส่ง MEMORY CARD หรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ของบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบการสูญหายหรือเสียหายทุกกรณี
Copy link
Powered by Social Snap