preloader

โปรแกรมดูเส้นทางย้อนหลัง

GXPlayer

โปรแกรมดูบันทึกเส้นทางย้อนหลัง

วิธีการดูเส้นทางย้อนหลัง จำเป็นต้องใช้งานผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

GXPlayer เวอร์ชัน 3.1.23

จำเป็นต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณตำแหน่ง GPS ก่อน ( *อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม )

* แก้ปัญหาการใช้งาน ขยายหน้าต่างโปรแกรมแล้วไฟล์ภาพไม่ชัด

  1. เปิดโปรแกรม GXPlayer ขึ้นมา
  2. กดขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มจอ (**)
  3. กดเลือกรูปแฟ้ม(บนแถบควบคุม) เพื่อเลือกเปิดไฟล์วิดีโอผ่านโปรแกรม
  4. แค่นี้วิดีโอก็จะแสดงความละเอียดสูงสุดของจอคอมพิวเตอร์คุณแล้ว

** การกดขยายหน้าต่างโปรแกรมหลังไฟล์วิดีโอเล่นไปแแล้ว โปรแกรมจะเล่นไฟล์วิดีโอบนความละเอียดเท่าเดิม ( ความละเอียดหน้าต่างเล็ก )

Copy link
Powered by Social Snap